Hjem

Grundejerforeningen Baunehøj

Facebook-gruppe

 

På initiativ af nogle af de yngre medlemmer i grundejerforeningen er der oprettet en Facebook-gruppe.

 

Ideen er, at grundejerforeningens medlemmer via Facebook eksempelvis kan kommunikere omkring lån af værktøj, tilbyde eller efterlyse hjælp til snerydning, indkøbshjælp i svære perioder, information om støjende arbejde eller fester der kan være til gene for de nærmestboende.

- Eller hvis man bare har lyst til at invitere på en kop kaffe eller en øl for at lære hinanden bedre at kende.

Det er Merete Kongsfelt, Skovbuen 47, der administrerer grundejerforeningens

Facebook-gruppe.

 

Ansøg om medlemsskab af Facebook-gruppen.

 

 

Grundejerforeningen Baunehøj i Brøndbyøster har 83 medlemmer. Foreningen er etableret i 1965 i forbindelse med udstykning af gartneriet Baunehøj.Grundejerforeningen dækker parcellerne omkring vejene

 

Baunedammen

Lerdammen

Espedammen (til og med nr. 11)

Skovbuen

 

Ud over at varetage medlemmernes interesser over for de kommunale myndigheder, ejer grundejerforeningen et antennesystem, der består af et kabelfordelingsnet, der p.t. forsynes med TV og radiosignaler via YouSee.Desuden har medlemmerne individuelt mulighed for at købe internet opkobling med bredbånd og telefoni via YouSee. YouSee kan kontaktes på 70704000 eller www.yousee.dk Ved at oplyse grundejerforeningens kundenummer 5013084, får man visse rabatter på mobiltelefoni.

Grundejerforeningen afholder én årligt generalforsamling.Der betales p.t. et årligt kontingent på kr. 200,00 pr. parcel. Der udsendes et advis i jan/feb ang. betaling af kontingent. Grundejerforeningens konto i Danske Bank er registreringsnummer 1551 kontonummer 9032894.

 

Grundejerforeningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består p.t. af følgende:

 

Formand: Jørn Bek Laursen - Skovbuen 63 - tlf. 36755848

 

Næstformand: Torben Meisler - Baunedammen 25 - tlf. 29213512

 

Kasserer: Johannes Johansen - Skovbuen 61 - tlf. 20214598

 

Er der spørgsmål eller forslag til emner, der ønskes behandlet i grundejerforeningens regi, er man velkommen til at kontakte ovenstående bestyrelsesmedlemmer.

 

E-mailadresse: jornbek@gmail.com